Het orgel is in 1809 gebouwd door Lambertus van Dam en had één klavier, in 1839 werd het uitgebreid met een tweede klavier door zijn zoons. In 1865 plaatste P. van Oeckelen nieuwe frontpijpen, twee jaar later zijn de drie beelden, die geloof, hoop en liefde symboliseren, geplaatst. Ze zijn vervaardigd door S. van Lekkum. Het orgel heeft twee manualen en een aangehangen pedaal met 18 stemmen verdeeld over hoofdwerk 13 en bovenwerk 5 stemmen.